+359888499398 BG, Карлово, 4300

ЗА НАШИТЕ ПРОДАВАЧИ:

1. Определяме справедлива и изгодна цена на Вашия имот в продажба на база сравнителен анализ
2. Заснемаме имота и подготвяме реклама
3. Рекламираме имота чрез разнообразни канали
4. Поемаме комуникацията с потенциални купувачи
5. Осигуряваме огледи, на които гарантираме възможно най-качествено представяне пред потенциалните купувачи
6. Спестяваме времето Ви от неефективни огледи
7. Постигаме най-изгодни условия за продажба
8. Защитаваме интереса Ви в договор за гаранция, при проявен интерес за покупка
9. Подготвяме справедлив предварителен договор за покупко-продажба, който защитава интересите Ви
10. Подготвяме и се грижим за предаването на владението на купувачите, със съответните прилежащи протокол, опис,
последни фактури от платени режийни

ЗА НАШИТЕ КУПУВАЧИ:

1. Подробно проучваме Вашите нужди и приоритетите за покупката на идеалния Ваш дом
2. Осигуряваме огледи на жилища отговарящи в най-висока степен на Вашите изисквания
3. Намираме най-подходящия дом за Вас, като се съобразяваме с основните Ви приоритети при търсенето
4. Договаряме най-изгодни условия за покупка
5. Консултираме договр за гаранция, когато същия е изготвен от страна на продавача
6. Проверяваме имота в системата за отдалечен достъп на Агенция по вписвания, а след предоставяне на документи от
страна на продавача – предоставяме и официално Удостоверение за тежести, чиято такса е за наша сметка
7. Съвместно сътрудничество с банкови институции, което Ви гарантира най-добри и лихви и структура на Жилищен кредит
за Вашия дом
8. Подготвяме справедлив предварителен договор за покупко-продажба, който защитава интересите Ви
9. Подготвяме и се грижим за предаването на владението на купувачите, със съответните прилежащи протокол, опис,
последни фактури от платени режийни