Изкупуваме обработваеми земеделски земи в землищата на общ. Карлово, общ. Сопот, общ. Калояново. Плащане веднага.